مقایسه کشورها از نظر یک مهاجر ایرانی

مقدمه یکی از پرتکرارترین دیالوگ‌هایی که چند وقت اخیر شنیدم: کانادا خیلی بهتر اروپاست. اروپا عملا روستاس. عوضش اروپا نزدیکه. اگر خواستی می‌تونی سریع برگردی ایران. اصلا بازار کار آمریکا قابل مقایسه با اروپا نیست. بعدشم آمریکا کشور آرزوهاس. American Dream رو نشنیدی؟ تو دوران دکترا که همچین American Dream ای هم نیست. پولی که برای دکترا میدن خیلی کمه. قصد دارم نظرات خودم رو در چند مطلب مجزا راجع به این مباحث بنویسم....

فوریهٔ 1, 2023 · 21 دقیقه · 4266 words · امیر