دغدغه اصلی - کار یا زندگی

این پست مثل بقیه چیزهایی که می‌نویسم نظر شخصی منه منتهی کمی رادیکال‌تر و صریح‌تر. الان که دوباره می‌خونم چندان منسجم نیست و ساختار درست درمونی هم نداره. شما هم مجبور نیستید بخونید و می‌تونید همین‌ الان صفحه رو ببندید و برید دنبال کارتون. بریم سر اصل مطلب. نمی‌دونم این بیماری حساب میشه یا نه. حتی نمی‌دونم در آینده این‌طور باشم یا نباشم. هیچ اصراری هم بر روی «درستی» حرف‌هام ندارم چون همش اعتقادات منه....

ژوئن 6, 2024 · 6 دقیقه · 1245 words · امیر