عروسی به سبک مکه‌ای - یک شب خسته‌کننده

این مطلب صرفاً یک دل‌نوشته است برای گفتن حرف‌هایی که دوست داشتم گفته بشه. بیاید یک شب عروسی خیلی عادی رو از نظر خودم براتون تعریف کنم. من همچین شبی رو بارها تجربه کردم و هر بار کمابیش یکسان بوده. چیزهایی که می‌نویسم، طنز تلخه. ولی از اون جنس‌‌هایی که راجع بهش صحبت نمیشه. جالب این که بعد از نوشتن مطلب با دوستانم راجع به این نوع عروسی صحبت کردم و گفتند که آره....

آوریل 1, 2024 · 4 دقیقه · 769 words · امیر