گزارش توسعه مهارتی بهمن ۱۴۰۱

این گزارش اولین گزارش توسعه مهارتی من هست که منتشر می‌کنم. فکر می‌کنم این کارها باعث بشه که در نهایت اولا خودم بهتر بفهمم که دارم چه چیزهایی یاد می‌گیرم هم این که شاید یک چیزی که می‌نویسم یک جایی به درد یکی بخوره. این ایده رو از وبلاگ آقای مشیرفر گرفتم و فعلا با خودم قرار گذاشتم که ماهانه منتشر کنم. توسعه فردی وبلاگ محمدرضا شعبانعلی این ماه وبلاگ محمدرضا شعبانعلی و متمم رو بسیار مطالعه کردم....

February 20, 2023 · 8 دقیقه · 1688 words · امیر