تعبیر خواب - یک بررسی آماری

مقدمه امروز برای تعطیلات عید به یزد برگشتم و در کتابخانه مادرم، کتاب تعبیر خواب توجهم رو جلب کرد. به نظرم تعبیر خواب بیشتر از این که آینده فرد رو نشون بده، گذشته رو نشون میده! به نوعی داره نشون میده که طرف در طول روز به چه چیزهایی فکر می‌کرده. چه مسائلی براش دغدغه بوده. خوشبختانه اکثر تعبیر خواب‌هایی که داریم خیلی قدیمی هست پس می‌تونه نماینده خوبی باشه از این که قدیمی‌تر ها چه فکرهایی می‌کردند....

مارس 16, 2023 · 5 دقیقه · 937 words · امیر